Wednesday, February 17, 2010

BIDANG & KURSUS

BIDANG-BIDANG UTAMA

1. Teknologi Kejuruteraan Elektrikal
2. Teknologi Kejuruteraan Elektronik
3. Teknologi Kejuruteraan Mekanikal
4. Teknologi Kejuruteraan Automotif
5. Teknologi Kejuruteraan Awam
6. Teknologi Kejuruteraan Marin
7. Teknologi Fotografi
8. Teknologi Maklumat
9. Teknologi Tekstil dan Apparel
10. Teknologi Makanan
11. Perkhidmatan Personal
* Perhatian, sila layari laman web Kementerian Belia dan Sukan Malaysia di http://www.kbs.gov.my/ untuk melihat butiran terperinci bidang dan kursus yang ditawarkan.